วิดีโอ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ชุมชนนักปฏิบัติ แผลและออสโตมี

วิดีโอ ทำแผลอย่างไร ให้เจ็บน้อยที่สุด

ชุมชนนักปฏิบัติ แผลและออสโตมี

วิดีโอ การป้องกันแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ สายให้อาหารทางจมูก

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

ความสัมพันธ์ของที่นอนกระจายแรงกด และระยะเวลาการพลิกตะแคงตัว

ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

การใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มี Zinc Oxide เป็นส่วนประกอบ

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

Prevention Pressure Point in Crisis Patients

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) เรื่อง Prevention Pressure Point in Crisis Patients ดังนี้ ประเมินผิวหนังบริเวณจุดเสี่ยง […]

ความแตกต่าง แผลกดทับ (Pressure Injury) และ ภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย (IAD)

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)