วิดีโอ การป้องกันแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ สายให้อาหารทางจมูก

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 136

ความสัมพันธ์ของที่นอนกระจายแรงกด และระยะเวลาการพลิกตะแคงตัว

ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 214

การใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มี Zinc Oxide เป็นส่วนประกอบ

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 667

Prevention Pressure Point in Crisis Patients

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) เรื่อง Prevention Pressure Point in Crisis Patients ดังนี้ ประเมินผิวหนังบริเวณจุดเสี่ยง […]

ความแตกต่าง แผลกดทับ (Pressure Injury) และ ภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่าย (IAD)

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 1,032

ภาวะผิวหนังอักเสบจากความเปียกชื้น บริเวณรอยพับของผิวหนัง

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 689

การประเมินผิวหนัง (Skin Assessment) : บริเวณปุ่มกระดูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

การประเมินผิวหนัง (Skin Assessment) Views : 864

การจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี ครั้งนี้ขอนำเสนอวิดีโอการจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล ศิริราช […]