วารสารศิริราชฯ (KM) เป็นเพจที่รวบรวมและเผยแพร่เฉพาะบทความที่งานจัดการความรู้ดำเนินการ
ที่มา (ฉบับเต็ม) : วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์

ปี 2564 (ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 33)

ปี 2563 (ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 32)

ปี 2563 (ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 31)

 

คลิกอ่านบทความ KM ฉบับอื่น ๆ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750