สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
โรคเชื้อราที่พบได้บ่อยตามผิวหนังและเล็บ

จัดทำโดย: ห้องปฏิบัติการเชื้อรา สาขาโรคเชื้อราผิวหนัง
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดาวน์โหลด >> โรคเชื้อราที่พบได้บ่อยตามผิวหนังและเล็บ (74 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.