เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

Siriraj Palliative Care Day 2021
Theme : Palliative Care New Normal
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องทุกเรื่องที่ผู้เขียนทุกท่านได้บรรจงรังสรรค์จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้เกี่ยวข้องในการดูแลพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ถูกบรรจุลงในหนังสือล้วนมีคุณค่า เช่นเดียวกับชีวิตทุกชีวิตที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งมีศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เรื่องราวจากใจที่ถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องแสดงให้เห็นความหมายของชีวิตและความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่มนุษย์พึงมีให้กัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังประสบสถานการณ์เดียวกัน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ขอชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เช่นนี้ให้เกิดขึ้นในสังคม
(คำนิยมจาก
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช)

คลิก

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
โทรศัพท์ 0 2419 9679, 0 2419 9680
กองทุนศูนย์บริรักษ์ศิริราช (D002918)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.