ในเอกสารความรู้ครั้งนี้ เราจะมาพูดกันถึงนิยามของคำว่า “Biosafety” และ “Biosecurity” เพื่อให้เข้าใจมุมมองของการป้องกันเชื้อโรค หรือ สารชีวภาพที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเข้าใจตัวอย่างของการป้องกันที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของทั้ง biosafety และ biosecurity

Biosafety (ความปลอดภัยทางชีวภาพ) คือ การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อยู่ในห้องปฏิบัติการติดเข้าสู่บุคลากรและแพร่กระจายออกไปยังสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ตั้งใจ

Biosecurity (ความมั่นคงทางชีวภาพ) คือ การป้องกันการลักลอบ เข้าถึง ขโมย หรือนำเชื้อโรคออกจากห้องปฏิบัติการ เพื่อไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์และก่ออันตราย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Biosafety & Biosecurity (81 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.