สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ขอแนะนํางานบริการใหม่ ชื่อว่า HOLOGRAPHIC FAN เป็นเครื่องแบบ 4 ใบพัด ขนาด 65 เซนติเมตร มีทั้งหมด 4 เครื่อง สามารถแยกเล่นอิสระ 1 เครื่อง หรือรวมกันทั้ง 4 เครื่องได้ ถ้าต้องการงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น

สามารถติดต่อขอใช้บริการ เพื่อเพิ่มสีสัน และสร้างความน่าสนใจในการจัดงานได้ที่
สาขาแสงเสียงและอุปกรณ์ โทร. 9 7212 (คุณธรรมธร)

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1 thought on “HOLOGRAPHIC FAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.