มีอะไรในฉบับนี้

  • แจ้งเรียกคืนยา Lanzaar® Tab และวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนยา
  • อาการไม่พึงประสงค์ทางกล้ามเนื้อจากยา Atezolizumab
  • รูปแบบยา Heparin inj ที่มีในโรงพยาบาลศิริราช
  • รูปแบบยา Fosfomycin ที่มีในโรงพยาบาลศิริราช

ดาวน์โหลดที่นี้ >> ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2562 (104 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.