ศิริราชเภสัชสาร เดือนธันวาคม 2562

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 มีอะไรในฉบับนี้ VIMPAT® (Lacosamide) Solution for IV Infusion วิธีบริหารยา […]

ศิริราชเภสัชสาร เดือนพฤศจิกายน 2562

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 มีอะไรในฉบับนี้ ขนาดยา (dose) ในเด็กของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ INFULGAN® (Paracetamol) Solution for […]

ศิริราชเภสัชสาร เดือนตุลาคม 2562

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 มีอะไรในฉบับนี้ แจ้งระงับการจำหน่ายและเรียกคืนยา Xanidine® tab 150 mg และ Zantidon® […]

Quality Fair ประจำปี 2562 เรื่อง “เบื้องหลังกว่าจะเป็นสื่อเพื่อสังคม”

บทเรียนการประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2562 เรื่อง “เบื้องหลังกว่าจะเป็นสื่อเพื่อสังคม” วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.15 น ณ […]

Quality Conference ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง “ก้าว…ไปพร้อมกัน ด้วยพลังทีม CoP”

บทเรียนจากการประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง “ก้าว…ไปพร้อมกัน ด้วยพลังทีม CoP” วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 […]

Quality Fair ประจำปี 2562 เรื่อง “Integrated Siriraj Quality development toward excellence”

บทความคุณภาพ 11/2562 เรื่อง ศิริราชได้รับรางวัล KRO Award 2019

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ เรื่อง ศิริราชได้รับรางวัล KRO Award 2019           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Knowledge […]

Quality Fair ประจำปี 2562 เรื่อง “สืบจากกลิ่น”

ศิริราชเภสัชสาร เดือนกันยายน 2562

มีอะไรในฉบับนี้ ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจากยา Methimazole การเปลี่ยนสายพันธุ์ไวรัสในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Tenofovir alafenamide fumarate และ Tenofovir disoproxil fumarate แตกต่างกันอย่างไร วัคซีนตับอักเสบบีที่มีในโรงพยาบาล และขนาดที่แนะนำตามอายุ ดาวน์โหลดที่นี้ […]

ศิริราชเภสัชสาร เดือนสิงหาคม 2562

มีอะไรในฉบับนี้ แจ้งเปลี่ยนหัวเข็มปากกาฉีดอินซูลิน GensuPen Posaconazole รูปแบบน้ำ และรูปแบบเม็ด ไม่ใช้ทดแทนกัน การตัดรายการยา TANAKAN® ออกจากบัญชียารพ.ศิริราช Polyethylene Glycol (PEG) in Balanced […]