สาระความรู้ CoP แผลและออสโตมี  กรณี แผลกดทับระดับ 2 (ตุ่มน้ำใส)

คลิกดาวน์โหลด แผลกดทับระดับ 2 (ตุ่มน้ำใส) (132 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.