ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือน มกราคม 2567
มีอะไรในฉบับนี้…

  • ยาใหม่ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด : Shingrix® New herpes zoster vaccine
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ เงื่อนไข และเพดานการเบิกค่ายา alfacalcidol (1-hydroxyvitamin D3) ในสิทธิประกันสังคม และสิทธิกรมบัญชีกลาง
  • การบริหารยา: Aloxi® (palonosetron)
  • High Priority Serious Drug Interaction: Simvastatin กับยากลุ่ม Antiretrovirals
  • พิษวิทยา: ลูกโป่งแก๊สหัวเราะ (nitrous oxide) อันตรายกว่าที่คิด

ดาวน์โหลด ศิริราชเภสัชสาร เดือนมกราคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.