คำแนะนำเรื่องยาสำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือมีนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช
จัดทำโดย หน่วยรับผู้ป่วยใน  และคณะทำงานดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา
(Admission Center  & Medication Reconciliation Team)

คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือ มีนัดผ่าตัด ในโรงพยาบาลศิริราช (313 downloads )

คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือมีนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช (แผ่นพับ) (241 downloads )

 

update : 26/10/2021

1 thought on “คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือมีนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.