คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือมีนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช

วิดีทัศน์ : การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ / โรคติดต่ออันตราย Code E 

วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช เรื่อง “ได้หมด…ถ้า (ประชาชน) ..สดชื่น บทบาทแพทยสภาราชวิทยาลัยฯ ในวิกฤตศรัทธา”

Quality Conference ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง “Transformative Learning in the workplace by R2R”