โครงการ Siriraj Clinical Tracer Plus : Acute geriatric hip fracture fast track เพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง โดยในช่วงแรกมุ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังไม่มีการวัดผลเรื่องการผ่าตัดเร็ว จำนวนผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกข้อสะโพกหักที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมีปริมาณสูงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทำให้มีอัตราการผ่าตัดรักษาภาวะดังกล่าวสูงขึ้นตามลำดับ และจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ความร่วมมือเพื่อผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก (692 downloads )

ผู้ถอดบทเรียน
กิตติยาภรณ์ เติมกระโทก งานจัดการความรู้

1 thought on “ความร่วมมือเพื่อผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก : Acute geriatric hip fracture fast track (บทความ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.