“ดื้อโบท๊อกซ์” เพราะฉีดบ่อย จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

8 อาหารต้องห้ามในโรคสะเก็ดเงิน จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

5 สาเหตุหลักของการเกิดฝ้า จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

3 สิ่งช่วยกระตุ้นรากผมได้จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

สมุนไพรรักษาเชื้อราที่เล็บ จริงหรือ ??

สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาเชื้อราที่เล็บ

แถบดำแบบไหนใช่มะเร็ง ??

มะเร็วผิวหนังชนิดที่มีความรุนแรง

วิธีการเตรียมชุดทดสอบผื่นแพ้สัมผัส Patch test

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง วิธีการเตรียมชุดทดสอบผื่นแพ้สัมผัส Patch test จัดทำโดย: คลินิกผื่นแพ้สัมผัส สาขาตจอาชีวเวชศาสตร์และผื่นแพ้สัมผัส ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

เคล็ดไม่ลับกับการตรวจวัดสภาพผิว

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง เคล็ดไม่ลับกับการตรวจวัดสภาพผิว จัดทำโดย: สาขาชีววิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>KM-Bioen

โรคเชื้อราที่พบได้บ่อยตามผิวหนังและเล็บ

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง โรคเชื้อราที่พบได้บ่อยตามผิวหนังและเล็บ จัดทำโดย: ห้องปฏิบัติการเชื้อรา สาขาโรคเชื้อราผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดาวน์โหลด >>

การประเมินผิวหนัง (Skin Assessment) : บริเวณปุ่มกระดูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

การประเมินผิวหนัง (Skin Assessment)