มุ่งสู่…องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization หรือ LO

วีดิทัศน์ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ SIMSET)

วีดิทัศน์ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วีดิทัศน์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น พบว่ามีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทีมงานจึงได้นำคลิปวิดีโอในวันกิจกรรมมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังและรับชมย้อนหลังกันค่ะ วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ ดร.โสภิตา […]

วีดิทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team)

วีดิทัศน์ พลังของการจัดการความรู้ โดย พว.นันทพร พ่วงแก้ว

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้

วีดิทัศน์ ความสำคัญของงานจัดการความรู้ในศิริราช (ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญขององค์กร เป็นรากฐานที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนา

วีดิทัศน์ การจัดการความรู้ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ในการนำเครื่องมือ KM ไปใช้ในฝ่ายการพยาบาล

วีดิทัศน์ จัดการความรู้สู่ความเปลี่ยนแปลง

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญ

วีดิทัศน์ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า

รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

วีดิทัศน์ สร้างการเรียนรู้ สู่ Lifelong Learning

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Siriraj Health science Education Excellence center: SHEE) มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความรู้ด้านการศึกษา ผ่านการบริการวิชาการด้านการศึกษาสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ […]