วีดิทัศน์ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ SIMSET)

วีดิทัศน์ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Views : 278

วีดิทัศน์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น พบว่ามีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทีมงานจึงได้นำคลิปวิดีโอในวันกิจกรรมมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังและรับชมย้อนหลังกันค่ะ วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ ดร.โสภิตา […]

วีดิทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team) Views : 256

วีดิทัศน์ พลังของการจัดการความรู้ โดย พว.นันทพร พ่วงแก้ว

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้ Views : 220

วีดิทัศน์ ความสำคัญของงานจัดการความรู้ในศิริราช (ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญขององค์กร เป็นรากฐานที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนา Views : 214

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด)

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด) โดย พว.สุดารัตน์ สัตย์ซื่อ Views : 211

ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจ LO index โดย ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ขอเชิญบุคลากรคณะ Views : 111