ใบเสร็จถูกต้อง..เบิกจ่ายทันใจ

กลุ่ม Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ

กลุ่ม Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นัดหมายสะดวกยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม Doodle

กลุ่ม Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

การสร้างแบบฟอร์มจาก Google Form

กลุ่ม Cop ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รับประทานอย่างไรให้ผิวสวยสุขภาพดี

เกลื้อน (Pityriasis versicolor)

ดูแลผิวอย่างไรให้ผิวสวย และสุขภาพดี

การผ่าตัดปลูกถ่ายเม็ดสีในการรักษาโรคด่างขาว