สาระความรู้ CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม

เรื่อง : การปฏิบัติตัวหลังถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก

download ได้ที่ >> การปฏิบัติตัวหลังถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก (42 downloads )

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานทันตกรรม (Dental Division)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02 419 7415-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.