สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
เรื่อง โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)

จัดทำโดย
รศ. พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
รศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดาวน์โหลด >> เรื่อง โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) (3550 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 5 Average: 3.2]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.