สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
เรื่อง โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)

จัดทำโดย
รศ. พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
รศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดาวน์โหลด >> เรื่อง โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) (2578 downloads )

4 thoughts on “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)

  1. เป็นตุ่มคันคันมากเป็นมานานแล้วค่ะจนกลายเป็นไตแข็งแล้วก็มีขึ้นมาใหม่เป๋นตุ่มใสๆคันมากและกลายเป็นสีแดงตอนนี้ขึ้นทั้งแขนและขากลุ้มใจมากค่ะ

    1. ไม่ควรแกะเกา ถ้าไม่ดีขึ้น ควรมาพบแพทย์ค่ะ

  2. เป็นผื่นแพ้เครื่องสำอางบริเวณเปลือกตา 1 เดือนแล้วไม่หายต้องทำยังไงคะ (ระหว่างนี้งดใช้เครื่องสำอางแล้ว) ยังมีหนังตาบวมและแห้ง

    1. ควรมาพบแพทย์ค่ะ สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โทร.02-4197380

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.