ในปัจจุบันที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เกิดนวัตกรรม วิธีการทำงานใหม่ ๆ หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว หรือที่เรียกว่า VUCA World (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)  เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ทันตั้งตัว มีความไม่แน่นอนสูง ซับซ้อน คลุมเครือ และแน่นอนว่าย่อมทำให้เกิดปัญหาตามมาในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีติดตัวคือ ทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem solving) เพื่อให้สามารถค้นหาสาเหตุต้นตอของปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในระบบ รวมถึงค้นหาวิธีการจัดการปัญหาและผลกระทบได้อย่างตรงจุด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ ทักษะในการแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex problem solving) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.