ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2567
มีอะไรในฉบับนี้…

  • ยาใหม่: Recombinant human epidermal growth factor gel (REGEN-Dᵀᴹ 150)
  • Update เงื่อนไขการสั่งใช้น้ำตาเทียมชนิด Hyaluronic acid (จำกัดรหัสแพทย์)
  • การบริหารยา Haloperidol injection (Haridol®)
  • High Priority Serious Drug Interaction: Simvastatin กับ Cyclosporin
  • พิษวิทยา: Myth & Fact ของบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic Cigarette)

ดาวน์โหลด ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.