การเพิ่มสายและการประชุมสามสาย

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การเพิ่มสายและการประชุมสามสาย

การเพิ่มสายและการโอนสาย

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การเพิ่มสายและการโอนสาย

การใช้งานปุ่มต่าง ๆ ขณะโทร

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การใช้งานปุ่มต่าง ๆ ขณะโทร

การใช้งานประวัติการโทร

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การใช้งานประวัติการโทร

การโทรออกและการรับสาย

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การโทรออกและการรับสาย

การใช้งานรายชื่อผู้ติดต่อ

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การใช้งานรายชื่อผู้ติดต่อ

การใช้งานการตั้งค่า และการออกจากโปรแกรม

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj การใช้งานการตั้งค่า และการออกจากโปรแกรม

วิธีการเปิดและล็อกอินเข้าใช้งาน Application Eko Call

Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication) Eko Call for Siriraj วิธีการเปิดและล็อกอินเข้าใช้งาน Application Eko Call

แนวปฏิบัติงาน (WI) ในงานสื่อสาร

งานสื่อสาร ดำเนินการกลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร โดยจากการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้เกิดวิธิปฏิบัติงานใหม่ในปีงบ 2564 ดังนี้ วิธีปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน Outsource วิธีปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้บริการ Application EkoCall วิธีปฏิบัติงานเรื่องการส่งซ่อมภายนอก กรณีครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด […]