สาระความรู้กลุ่ม CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
(Development of Service And Health Benefit Systems)

เรื่อง RSV ไวรัสตัวร้าย คล้ายหวัด แต่อันตรายมากกว่า

นอกเหนือจากกระแสการระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ที่กำลังเกิดขึ้น ช่วงปลายฝนต้นหนาวของประเทศไทยขณะนี้ ยังมีโรคที่น่ากังวลอย่าง RSV ซึ่งเป็นภัยร้าย สำหรับเด็กเล็ก ที่ยังไม่มียารักษา อาการคล้ายหวัดแต่อันตรายมากกว่า ไม่แพ้ “โควิด-19” มาทำความรู้จัก ไวรัส RSV กันเถอะ!!!  อ่านเอกสารเพิ่มเติม >> RSV ภัยร้ายที่แพร่เชื้อคล้าย "โควิด-19" (65 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.