รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด อัพเดทเพิ่มเติม 08/03/2024 ยาเบาหวานกลุ่มSGLT-2 inhibitors แนะนำงด 3 วัน ก่อนผ่าตัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตนโดยระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ และให้เริ่มใช้ยาอีกครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติหลังผ่าตัด ดาวน์โหลดข้อมูล >>