ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

CoP ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

ขั้นตอนการประเมินการสอน

CoP ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

สมาชิก : ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ (Academic Affairs Development Coordinator)