ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2566
มีอะไรในฉบับนี้…

  • ยาใหม่: Locoa® (Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch)
  • โปรดระมัดระวัง !!! ยา Suxamethonium chloride inj มีความแรง 50 mg/mL
  • Iloprost 2 ชื่อการค้า บริหารยาต่างกัน
  • High Priority Serious Drug Interaction: Simvastatin กับ Azole antifungals
  • พิษวิทยา: PM 2.5

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ศิริราชเภสัชสาร เดือนธันวาคม 2566 (28 downloads )

ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.