การจัดการความรู้เป็นสิ่งสำคัญขององค์กรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพราะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คือ คน ในอนาคตสังคมจะเป็นสังคมความรู้ เป็นสังคมที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ติดตามแนวคิดด้าน KM ของ  รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความ จัดการความรู้ สู่สังคมความรู้ (42 downloads )    

รับชมวีดิทัศน์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.