ในงานกิจกรรมที่ต้องการให้เสียงบรรยายของวิทยากรออกลำโพงขยายเสียงให้ผู้ร่วมงานกิจกรรมได้ยินเสียงชัดเจน จะใช้ไมโครโฟนแบบถือเพื่อการบรรรยาย แต่ในกิจกรรมบางอย่างวิทยากรไม่สามารถถือไมโครโฟนขณะบรรยายได้สะดวก เช่น การสาธิตปั้มหัวใจ (CPR) หรือการเต้นออกกำลังกาย ซึ่งต้องใช้มือสองข้างประกอบการบรรยายไปด้วยจึงไม่สะดวกที่ใช้มือถือไมโครโฟนขณะทำการบรรยายประกอบกิจกรรมตามที่กล่าว

โดยไมโครโฟนคล้องหูถูกออกแบบมาให้เกี่ยวคล้องใบหูด้านซ้ายของวิทยากร หัวไมโครโฟนที่ปลายก้านยื่นจ่อบริเวณริมฝีปากในตำแหน่งรับเสียงที่เหมาะสมสามารถขยับมือทั้งสองข้างขณะบรรยายได้สะดวก

  1. การใช้งานไมโครโฟนแบบถือ (Microphone Handle) เหมาะกับการใช้บรรยายทั่วไปที่วิทยากรสามารถถือไมโครโฟนได้สะดวก ขณะใช้งานจะเกิดเสียงหวีดหอน (Feedback) ออกลำโพงน้อย เนื่องจากหัวไมโครโฟนอยู่ใกล้ริมฝีปาก
  2. ไมโครโฟนติดปกเสื้อ (Microphone Lavalier) เหมาะกับการใช้สัมภาษณ์บันทึกวิดีโอตามสถานที่ต่าง ๆ หรือใช้ถ่ายทอดสดภายในสตูดิโอ เนื่องจากสามารถซ่อนไมโครโฟนไว้ตามเครื่องแต่งกายของผู้บรรยายได้ดี แต่ไม่สามารถใช้แทนไมโครโฟนแบบถือได้ เพราะจะเกิดเสียงหวีดหอนออกลำโพงได้ง่าย เนื่องจากตำแหน่งติดตั้งหัวไมโครโฟนห่างจากริมฝีปาก
  3. การใช้งานไมโครโฟนคล้องหูบรรยายสาธิต Virtual Reality Tool เหมาะกับการใช้งานแทนไมโครโฟนแบบถือ เนื่องจากตำแหน่งของหัวไมโครโฟนคล้องหูอยู่ใกล้ริมฝีปากจึงเกิดเสียงหอนได้ยากเมื่อเทียบกับไมโครโฟนติดปกเสื้อที่ตำแหน่งหัวไมโครโฟนอยู่ห่างจากริมฝีปาก

อ่านบทความเพิ่มเติม การติดตั้งไมโครโฟนคล้องหู Ear Hook Microphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.