กิจกรรม KM : SMART DEPARTMENT ภาควิชาศัลยศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 งานจัดการความรู้ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม KM : SMART DEPARTMENT ภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และจะจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัย ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ผ่าน Web-base application

โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.น.ต. นพ.คามิน ชินศักดิ์ชัย รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหารและธุรการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

เรียนรู้ ต่อยอดประสบการณ์ ผ่านการจัดการความรู้
กิจกรรมในครั้งนี้ งานจัดการความรู้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ทักษะสำคัญของการจัดการความรู้ที่กล่าวถึงทักษะสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับทั้งแนวคิด หลักการของการจัดการความรู้ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานสามารถเป็นไปอย่างราบรื่น

KM DELIVERY : เสิร์ฟความรู้ดี ๆ ถึงมือคุณ
สำหรับภาควิชา/หน่วยงานที่สนใจเรื่องราวของการจัดการความรู้
KM Teamยินดีให้คำปรึกษา..และร่วมพัฒนากระบวนการ..ออกแบบกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทหน่วยงานของท่าน

ติดต่องานจัดการความรู้ (KM) ได้ที่
งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 9750
E-mail : sirirajkm@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.