พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในวัยทำงาน

ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง