วีดิทัศน์ CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน

สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

มาดูงานฟื้นฟูการกลืนที่ศิริราชแล้วได้อะไร

สาระความรู้กลุ่ม CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน (Rehabilitation Swallowing Team) เรื่อง มาดูงานฟื้นฟูการกลืนที่ศิริราชแล้วได้อะไร คลิกดาวน์โหลด >>>

การดูแลฟันปลอมอย่างถูกวิธี

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

อุปกรณ์ช่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตัวอย่างการบำบัดฟื้นฟูด้านการกลืน (Dysphagia Treatment)

การจัดท่าทางให้เหมาะสมสำหรับการรับประทานอาหารในผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะสำลักอาหาร