ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
มีอะไรในฉบับนี้…

  • ยาใหม่: Valbenazine (Remleas®) สำหรับรักษา tardive dyskinesia
  • Update การสั่งใช้ยา Warfarin ในใบสั่งยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • การบริหารยา Ritalin® LA ทาง NG tube
  • High Priority Serious Drug Interaction: Simvastatin กับยากลุ่ม Macrolides
  • พิษวิทยา: เกณฑ์การให้ N-acetylcysteine (NAC) ในผู้ที่ได้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดแบบเฉียบพลัน

ดาวน์โหลด ศิริราชเภสัชสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.