การมีหรือไม่มีความหมายในชีวิต อาจไม่ได้ทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแต่จะทำให้เราเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งที่ทำนั้นได้มากขึ้น รวมถึงความสุขในชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย

คุณค่าของชีวิต แบ่งได้เป็น 3 แบบ

  1. creative value คุณค่าจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราต้องทำอะไรบางอย่าง เช่น การวิ่ง เป็นต้น
  1. experience value คุณค่าจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับประสบการณ์ หรือได้เป็นในบางอย่าง เช่น การเคยเข้าเส้นชัยในมาราธอนสักครั้ง เป็นต้น
  1. attitude value คุณค่าที่เกิดขึ้นจากทัศนคติในการใช้ชีวิต หรือมุมมองที่มีต่อตัวเองและโลก เช่น การชนะใจตนเองได้ เป็นต้น

คำถามที่ตามมาคือ ในผู้ป่วยระยะท้ายที่ดูเหมือนจะเสียคุณค่าหรือความหมายของชีวิตไปแล้ว เราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร

ที่มา : บทความนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการนำเสนอของเฟลโล Rawiporn Charansawat
ผู้เขียน นายแพทย์ภิญโญ   ศรีวีระชัย  แพทย์ประจำศูนย์บริรักษ์  ศิริราช

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.