เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สมาชิก : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

หนังสือมรณะเวชกรรม (Audiobooks)

จากที่หนังสือมรณเวชกรรม ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

ภาวะโศกเศร้าเสียใจ จากการสูญเสีย

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

การดูแลผู้ที่มีอาการ หายใจลำบาก ในผู้ป่วยประคับประคอง

ภาวะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และผอมแห้งในผู้ป่วยประคับประคอง

การดูแลบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยประคับประคอง

เอกสารดาวน์โหลด CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สำหรับผู้ป่วยนอก หรือ ในกรณีที่มีผู้สนใจต้องการทำ สำหรับผู้ป่วยใน การวางแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning (ACP) Documentation   หมายเหตุ กรุณาสแกนเอกสารเก็บไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย (เอกสารตัวจริงมอบให้ผู้ป่วยเก็บไว้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]