เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Views : 585

สมาชิก : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้ Views : 705

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021 Views : 314

หนังสือมรณะเวชกรรม (Audiobooks)

จากที่หนังสือมรณเวชกรรม ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช Views : 464

ภาวะโศกเศร้าเสียใจ จากการสูญเสีย

Views : 382

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 252

การดูแลผู้ที่มีอาการ หายใจลำบาก ในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 337

ภาวะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และผอมแห้งในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 317

การดูแลบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยประคับประคอง

Views : 673

เอกสารดาวน์โหลด CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สำหรับผู้ป่วยนอก หรือ ในกรณีที่มีผู้สนใจต้องการทำ สำหรับผู้ป่วยใน การวางแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning (ACP) Documentation   หมายเหตุ กรุณาสแกนเอกสารเก็บไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย (เอกสารตัวจริงมอบให้ผู้ป่วยเก็บไว้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]