ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๙ เรื่อง “มรณธรรม” ความหมายของการมีชีวิตอยู่

Views : 82

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๘ เรื่อง “Palliative Care เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสุขภาพไทยไม่ล้มละลาย”

Views : 157

เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Views : 585

สมาชิก : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้ Views : 705

การให้การดูแลตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในงาน palliative care

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ร่วมกับ แพทย์แผนไทยประยุกต์ Views : 764

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021 Views : 314