โครงการ “Siriraj Concurrent Trigger Tools by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS) For Exposure Keratopathy Prevention” มีแรงบันดาลใจจากการที่พบผู้ป่วยจากภาควิชาต่าง ๆ ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาอักเสบ จากการหลับตาไม่สนิท ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ภาวะตาโปนจากไทรอยด์เป็นพิษ ผู้ป่วย ICU ที่ไม่รู้สึกตัวและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ผ่าตัดหู หรือใบหน้า ทำให้เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ได้รับบาดเจ็บ ทำให้หลับตาไม่สนิท นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ป่วยที่หลับตาได้สนิท แต่ไม่ค่อยกระพริบตา ลืมตาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเกิดได้จากความชรา หรือการได้รับยาบางชนิด ได้แก่ ยาทางระบบประสาท หรือยาทางจิตเวช ทำให้กดประสาทการกระพริบตา ลืมตาเป็นเวลานาน จึงเกิดภาวะกระจกตาแห้ง และอักเสบได้เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่หลับตาไม่สนิท เมื่อผู้ป่วยหลับตาไม่สนิท หรือไม่ค่อยกระพริบตา เยื่อบุตา และกระจกตาจะแห้ง ส่งผลให้ผิวกระจกตาถลอกเป็นจุดเล็ก ๆ ก่อน เมื่อภาวะดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข กระจกตาที่ถลอกเป็นจุดเล็กจะรวมตัวกันถลอกใหญ่ขึ้น และถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปในแผล จะเกิดเป็นแผลติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งการติดเชื้อนี้ สามารถลุกลามเข้าไปในตาได้ ทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ภาวะดังกล่าวสามารถป้องกันได้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ทราบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงตั้งแต่แรกรับ รวมถึงการประเมินระดับของการหลับตาไม่สนิท (Lagothamos) หรือการประเมินการกระพริบตาต่อนาที (Blinking) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยที่หลับตาไม่สนิททุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช ไม่เกิดภาวะกระจกตาผิดปกติ ไม่สูญเสียการมองเห็นไปจากเดิมเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลศิริราช

ติดตามเส้นทางการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อผู้ป่วยกระจกตาอักเสบได้ในบทความ Siriraj Concurrent Trigger Tools by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS) For Exposure Keratopathy Prevention

ดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติม >> SiCTT by MEWS For Exposure Keratopathy Prevention (69 downloads )  

หากท่านสนใจและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ กรุณติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-9009, 9750 ต่อ 505

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.