ภาวะโศกเศร้าเสียใจ จากการสูญเสีย

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

การดูแลผู้ที่มีอาการ หายใจลำบาก ในผู้ป่วยประคับประคอง

ภาวะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และผอมแห้งในผู้ป่วยประคับประคอง

การดูแลบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยประคับประคอง