วีดิทัศน์ CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ

งานสิทธิประกันสุขภาพ มีพันธกิจหลัก 2 เรื่อง คือ

คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มีอะไรบ้าง…?

สาระความรู้กลุ่ม CoP

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยต่างชาติ กรณีผู้ป่วยใน ต้องทำอย่างไร…?

สาระความรู้กลุ่ม CoP

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทสิทธิย่อย คนพิการ ในระบบ สปสช. ต้องเตรียมอะไรบ้าง???

สาระความรู้กลุ่ม CoP

สิทธิประโยชน์ของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ…ครอบคลุมอะไรบ้าง???

สาระความรู้กลุ่ม CoP

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ กรณีรับยาไม่ตรงนัด…ทำอย่างไร?

สาระความรู้กลุ่ม CoP

รู้ทันโรค และ How to สู้ไวรัส COVID 19

สาระความรู้กลุ่ม CoP

CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ

CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ (Development of Service And Health Benefit Systems)        ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of […]

คปภ. คืออะไร…??? ทำไมถึงควรรู้จัก

CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ อ่านเอกสารเพิ่มเติม >>

มาทำความรู้จัก ท.ร. บน Website สปสช. กันเถอะ

CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ อ่านเอกสารเพิ่มเติม >>