สาระความรู้ CoP แสง เสียง และอุปกรณ์
เรื่อง ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง Notebook เป็น HDMI
โดย ดนัย อ่วมอิ่มพืช

          ในปัจจุบัน Notebook มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทั้งแพทย์ พยาบาล นักศึกษา ผู้บริหารและพนักงานต่างมี Notebook ส่วนตัวสำหรับช่วยในการทำงาน เพื่อ Present ผลงานของตัวเองให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในห้องประชุมได้รับชม จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงจาก Notebook ผ่านไปยังระบบ Interface กับอุปกรณ์ฉายภาพต่าง ๆ เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอ Projector เป็นต้น

          ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ Notebook แต่ละเครื่องมักใช้ Interface ในการเชื่อมต่อหลายแบบ ขณะที่ระบบ Interface ในห้องประชุม มักใช้ระบบ Interface แบบ HDMI ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงจาก Notebook ไปยังอุปกรณ์ฉายภาพภายในห้องประชุมได้ บทความนี้ จึงขอแนะนำสำหรับ Notebook ที่ใช้ระบบ Interface ต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเลือกตัวแปลงภาพและเสียงให้เข้ากับระบบ HDMI ตามห้องประชุม สำหรับเจ้าของ Notebook เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

          ระบบ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เป็นการเชื่อมต่อแบบ Digital ที่สะดวก รองรับ Color Space ที่มากกว่าสายปกติ ทำให้ได้รับชมภาพที่คมชัด สมจริง นอกจากนั้นยังรองรับระบบเสียง Dolby ต่าง ๆ ผ่านสายนำสัญญาณ โดย HDMI เพียงแค่เส้นเดียวก็จะได้ทั้งภาพเสียงและ Network อย่างสมบูรณ์แบบ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง Notebook เป็น HDMI (79 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.