ตัวแปลง HDMI สำหรับ IPAD

          IPAD เป็นแท็บเล็ตที่มีน้ำหนักน้อยสะดวกแก่พกพา สามารถใช้ IPAD พรีเซนต์งานออกตามห้องเรียนหรือห้องประชุมต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปลง HDM Iสำหรับ IPAD […]

ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง Notebook เป็น HDMI