รางวัล Siriraj CoP of The Year เป็นกิจกรรมที่งานจัดการความรู้กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจสำหรับกลุ่ม CoP ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
โดยกลุ่ม CoP ที่ได้รับรางวัล Siriraj CoP of The Year 2021 มีดังนี้

CoP แผลและออสโตมี
ได้รับรางวัล The Best of Knowledge Sharing & Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนสาระความรู้มากที่สุด และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
ได้รับรางวัล The Best of Knowledge learning & Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนการดาวน์โหลดมากที่สุด และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
ได้รับรางวัล Siriraj CoP Popular Vote & Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2564 ได้รับคะแนนโหวตในกิจกรรม Siriraj CoP Popular Vote มากที่สุด และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม
CoP ความปลอดภัยในเรื่องยา
CoP วิจัยทางการพยาบาล
CoP ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
CoP งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
CoP ชุมชนคนใช้งบฯ
CoP บริการงานสื่อสาร
CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน
CoP แสง เสียง และอุปกรณ์
ได้รับรางวัล Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2564
มีการจัดกิจกรรม CoP อย่างสม่ำเสมอ และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

ขอแสดงความยินดีกับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ได้รับรางวัล และขอบคุณการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ดี ๆ จากทุกกลุ่ม CoP เป็นอย่างยิ่งค่ะ/ครับ

ภาพการมอบรางวัล Siriraj CoP of The Year 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.