รางวัล Siriraj CoP of The Year เป็นกิจกรรมที่งานจัดการความรู้กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจสำหรับกลุ่ม CoP ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
โดยกลุ่ม CoP ที่ได้รับรางวัล Siriraj CoP of The Year 2022 มีดังนี้

CoP ความปลอดภัยในเรื่องยา
ได้รับรางวัล The Best of Knowledge Sharing &The Best of Knowledge learning & Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนสาระความรู้มากที่สุด มีจำนวนการดาวน์โหลดมากที่สุด และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

 

CoP แสง เสียง และอุปกรณ์
ได้รับรางวัล Siriraj CoP Popular Vote & Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2565 ได้รับคะแนนโหวตในกิจกรรม Siriraj CoP Popular Vote มากที่สุด และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

 

CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
CoP กายภาพบำบัดศิริราช
CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
CoP การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม
CoP ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
CoP บริการงานสื่อสาร
CoP แผลและออสโตมี
CoP พยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน
CoP โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
CoP โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา
CoP วิจัยทางการพยาบาล
CoP ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ได้รับรางวัล Good Community of Practice
ณ ปีงบประมาณ 2565
มีการจัดกิจกรรม CoP อย่างสม่ำเสมอ และมีสาระความรู้ผ่านเกณฑ์

 

ขอแสดงความยินดีกับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ได้รับรางวัล และขอบคุณการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ดี ๆ จากทุกกลุ่ม CoP เป็นอย่างยิ่งค่ะ/ครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.