แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

ถามมา-ตอบไป กับ Mr.KM

          สวัสดีครับ! ถามมา-ตอบไป กับ Mr.KM วันนี้ เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชา/หน่วยงานของท่านร่วมกัน เพื่อการพัฒนาองค์กร และคณะฯ ของเราให้เป็นเลิศและยั่งยืนกันนะครับ หรือท่านใดมีเรื่องดี […]