กรณีสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ Siriraj KM website พบปัญหาการ Download สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

  1. เปลี่ยน Browser เป็น internet explorer หรือ
  2. คลิกขวาที่ดาวน์โหลด เลือก บันทึกลิงก์เป็น…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
โทร. 0 2419 9009 หรือ 9750 ต่อ 502 – 503

1 thought on “วิธีแก้ไขกรณีพบปัญหาการ Download บน Siriraj KM website

  1. ข้อมูลทันสมัย มีประโยชน์มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.