ขอเชิญรับชมแนวคิดดี ๆ จาก รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา บุคคลคุณภาพประจำปี 2555

ดาวน์โหลดวิดีโอ >> บุคคลคุณภาพประจำปี 2555 (174 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.