บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (บทความ)

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT)

บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์

พัฒนาศักยภาพชาวปรสิต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ตอนที่ 2

พัฒนาศักยภาพชาวปรสิต สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ตอนที่ 1

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2)

บทเรียนจาก คลิปสัมภาษณ์ ผศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช “…ภาควิชาตจวิทยาเห็นว่า KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ…” […]

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 1)

บทเรียนจาก คลิปสัมภาษณ์ ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช “…การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการสร้าง LO นั้นจริงๆ แล้วไม่แตกต่างกับภาควิชาอื่นๆ คือ “เรามีบุคลากรที่รักองค์กร พร้อมจะทำงานเพื่อศิริราชอยู่แล้ว หัวหน้าภาคฯ ที่เป็นเหมือน […]