บทเรียนจาก คลิปสัมภาษณ์ ผศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

“…ภาควิชาตจวิทยาเห็นว่า KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ…”

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2 (149 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.