วิดีโอ การป้องกันแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ สายให้อาหารทางจมูก

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 136

Prevention Pressure Point in Crisis Patients

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) เรื่อง Prevention Pressure Point in Crisis Patients ดังนี้ ประเมินผิวหนังบริเวณจุดเสี่ยง […]

การจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี ครั้งนี้ขอนำเสนอวิดีโอการจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล ศิริราช […]

ประสบการณ์ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

Views : 421