วิดีโอ การป้องกันแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ สายให้อาหารทางจมูก

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)

Prevention Pressure Point in Crisis Patients

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) เรื่อง Prevention Pressure Point in Crisis Patients ดังนี้ ประเมินผิวหนังบริเวณจุดเสี่ยง […]

การจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด

การจัดการความรู้ CoP แผลและออสโตมี ครั้งนี้ขอนำเสนอวิดีโอการจัดการแผลกดทับ ระดับ 2 ชนิดแผลเปิด ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล ศิริราช

ประสบการณ์ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)