งานจัดการความรู้ จัดกิจกรรม

“อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสกัดและบันทึกความรู้” โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาสมรรถนะ ฝึกทักษะการสกัด และบันทึกสาระความรู้ ให้กับทีมแกนหลักที่ทำหน้าที่บันทึกสาระความรู้ (Historian) กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และบุคลากรคณะฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน” โดยหัวหน้างานจัดการความรู้และ“จับประเด็นเขียนเรื่องให้ดีได้อย่างไร” โดยทีมงานจัดการความรู้ซึ่งการอบรมในครั้งถัดไปจะเป็นหัวข้อเรื่อง “ออกแบบความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva”

รับชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ Facebook : Siriraj KM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.