ศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 422 กันยายน 2562
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ตอนที่ 2 (จบ)

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> บทความคุณภาพ 9/2562 (118 downloads )   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.