ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างฉับพลันได้บ่อยขึ้น หรือที่เรียกว่า “เหตุการณ์ไม่คาดฝัน” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของแต่ละคนและองค์กรอย่างแน่นอน ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาลศิริราช ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 เหตุการณ์น้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในประเทศ เป็นต้น ทำให้เกิดความเสียหายในหลายส่วน บางหน่วยงาน/องค์กรมีการหยุดชะงัก ไม่สามารถให้บริการได้หรืออาจต้องเปลี่ยนธุรกิจหรือวิธีทำงาน ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากมีการศึกษาและวางแผนรับมือภาวะวิกฤตไว้เป็นอย่างดี จะทำให้องค์กรสามารถฟื้นฟูได้เร็ว สามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากที่สุด และเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ติดตามภาวะวิกฤตในรูปแบบต่างๆและแนวทางการจัดการได้ที่บทความ การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

อ่านบทความเพิ่มเติม >> บทความ การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) (210 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.